نحوه ارسال اصلاحات مقالات و فرمت مقالات پوستری

نحوه ارسال نسخه نهایی مقالات و فرمت مقالات پوستری اعلام شد

فراخوان مقاله تا 96/4/10 تمدید شد.

پس از تشکیل جلسه کمیته اجرایی کنفرانس، فراخوان مقاله تا 10 تیرماه تمدید شد.

انواع مقالات مورد پذیرش در کنفرانس

انواع مقالات مورد پذیرش در کنفرانس

نکات ضروری

ژوهشگران محترم جهت بالابردن سطح مطلوبیت همایش لطفا نکات زیر رعایت گردد.

نحوه ارسال مقالات

محقق گرامی بمنظور صرفه جویی در وقت شما در این کنفرانس اصل مقاله را دریافت می نماید

ارسال مقاله

پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منو های موجود به منو ارسال مقاله جدید بروید .

مکان دریافت بسته های شرکت کنندگان بدون حضور فیزیکی

امکان دریافت بسته های شرکت کنندگان بدون حضور فیزیکی فراهم گردید.

چگونگی پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس

پرداخت ان لاین هزینه همایش

نمایه سازی مقالات

نمایه سازی مقالات

نحوه ارسال مقالات

نحوه ارسال مقالات

حمایت نهادهای معتبر علمی و اجرایی از همایش

تا اکنون این همایش ملی مورد حمایت مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، باشگاهپژوهشگران جوان

عضویت اساتید برجسته در کمیته علمی همایش

دبیر علمی همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات از عضویت اساتید برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در کمیته علمی و داوری

نمایه همایش ملی در سامانه های معتبر علمی

همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان در سامانه تخصصی کنفرانس های معتبر کشور

طراحی و پیاده سازی : فناوران وزین بهداد